EST

Mõningad rajatud ja töösolevad L plokkidest plaatvundamendid kivimajadele


Kasutame Bendersi ja Reideni toodangut 
Soojusisoleeritud raudbetoonkonstruktsiooniga plaatvundament on konstrueeritud kandma suuri raskuseid. Tööde teostamise ajakulu ja hind sõltuvad hoone konstruktsioonidest (raskus, kandvad vaheseinad- see tingib armeerimise mahu), kanalisatsioonipüstikute arvust, põrandakütte paigaldamise kogusest ja rajatava vundamendi asukohast.  Igale vundamendile konkreetne hinnapakkumine vastavalt projektile. Hind sisaldab järgmiste vundamendi tööde teostamist ja materjalide maksumust  koos 20%km:
 • L-plokkidest plaatvundamendi projekteerimist
 • Vesipõrandakütte projekterimist
 • Majasisese kanalisatsioonitorustiku projekteerimist
 • Majasisese veetorustiku projekteerimist
 • L-plokkide paigaldust
 • Põrandaaluse soojusisolatsiooni EPS 100 paigaldust 200 - 300mm
 • Majasisese kanalisatsioonitorustiku paigaldust
 • Betoonialuse kile paigaldust
 • Majasisese veetorustiku paigaldust
 • Armatuurikandurite paigaldamist
 • Vundamendi armeerimist
 • Põrandakütte torustiku paigaldust
 • Armatuurikarkasside ehitamist ja paigaldamist
 • Vundamendi betoneerimist
 • Betoneerimisjärgset betooni järelhooldust