EST

EPS moodulitest plaatvundamendi projekteerimisel tuleb arvestada järgnevaga:
  • Plaatvundament konstrueeritakse nagu ümberpööratud punkttoetusega vahelagi.
  • Projekteeritav hoone peab olema ilma keldrita.
  • Hoone alusplaan peab olema kompaktne.
  • Erinevalt lintvundamendist on plaatvundamendi kandepind suurem, koormused jaotuvad ühtlaselt kogu vundamendile, mis võimaldab ehitada massiivseid hooneid ka keskmise kandevõimega pinnasele.
  • EPS moodulitest plaatvundamendi ehitamisel ei ole vaja arvestada pinnase külmumissügavusega.
  • Et vältida külmasildasid, peaks hoone välispiirete soojusisolatsioon olema konstruktsiooni välisküljel (kõik kivi- ja betoonhooned, mille soojusisolatsioon on väljaspool, samuti puitkarkass hooned), selleks, et vundamendi L-ploki väline serv oleks ühenduses seinasoojusisolatsiooniga.
  • EPS moodulites plaatvundament on aluseks energiasäästliku maja projekteerimiseks, kuna soojusisoleeritud vormis ei ole külmasildasid.
  • Plaatvundamendi rajamine ei nõua hüdroisolatsioonitöid ning EPS moodulitest plaatvundamenti saab rajada ka keerulistes hüdrogeoloogilistes tingimustes.
  • Vundamendi armeerimise arvutamiseks on vaja teada hoone konstruktsioonide raskust ning pinnase andmeid, hüdrogeoloogilisi tingimusi.