Seinte armeerimine.
Seinte armeerimiselt tuleb arvesse võtta asjaolu, et kandev seinaosa on monoliitne betoonsõrestik.
Insener on koostanud arvutused seinte üldiste armeerimiste osas.