Raudbetoonist plaatvundament, rajatud EPS vormi- energiasäästlik, tugev, keskkonnasõbralik, mõistlik investeering
Projekteerime ja ehitame raudbetoonist plaatvundamente, mille vundamendi raudbetoonkonstruktsioon on soojusisoleeritud väliskeskkonnast
Enamlevinud tänapäeva eramute plaatvundamentidest on L plokkidest plaatvundament,
www.termoplokk.eu
L plokkidest, EPS vormis soojusisoleeritud plaatvundamendi raudbetoon konstruktsioon on maapinnast isoleeritud soojusisolatsioonimaterjalidega ja kogu hoone koormus  kantakse soojusiolatsiooni materjalidele mis jäävad hoone ja maapinna vahele.

Lihtsa 100m2  puitkarkass elamu plaatvundamendi raskuseks on vähemalt 30 tonni. Hoone lõplikuks raskuseks võib arvestada 90-100 tonni.
100m2  vundamendipinnaga ,kahekordse kergplokkidest hoone, millel on raudbetoon paneelidest vahelagi, lõplikuks raskuseks võib kujuneda kuni 360 tonni.
Kõik need raskused toetuvad EPS materjalidele.

Nordic Foundation Solutions OÜ meeskonnas töötavad inimesed, kellel on plaatvundamentide rajamise kogemus Eestis ja Skandinaavias alates aastast 2004. Koostöös inseneribüroodega suudame hinnata plaatvundamendi sobivust planeeritavale hoonele.

Meilt saate tellida kõik vajaliku , et panna alus mõistlikule investeeringule ja ehitada L plokkidest, soojusisoleeritud raudbetoonist plaatvundamendi. Pakume: 
  • aluspinnase kandevõime nõuete kontrolli
  • pinnasetööde teostamise koos pinnastiheduse mõõtmisega
  • hoone konstruktsioonide arvutamine ja sobiva plaatvundamendi konstruktsiooni lahenduse leidmine
  • vajadusel vundamendi konstruktiivprojekti tegemine
  • vesipõrandakütte paigalduse joonised, arvestades plaatvundmendi ühtset konstruktsiooni ja raudbetooni soojusjuhtivuse tegurit
  • kõik plaatvundamendi ehitamisega seotud tööd