EST

 RAUDBETOONIST SOOJUSISOLEERITUD plaatvundament, JÄIK, TUGEV , VASTUPIDAV

VUNDAMENT, MIS ON ALUSEKS LIGINULLENERGIA SEADUSE TÄITMISEKS


Plaatvundament konstrueeritakse nagu ümberpööratud punktoetusega vahelage. Kandvate konstruktsioonide ja katuse konstruktsiooni raskus kantakse edasi plaatvundamendi plaadile tõmbepingena ja plaadi ülespoole paindena. Kandva konstruktsiooni aluse betoonvöö ja plaadi nihet ja nihketugevust stabiliseeritakse survevarraste ja tõmbevarraste süsteemiga. L plokk on loodud monoliitse plokina kõige tugevamast eps 200 materjalist. EPS 200 toimivusdeklaratsioon veebiaadressil: http://www.termoplokk.eu/wp-content/uploads/2012/11/Toimivusdeklaratsioon-EPS-L-plokk.2016.pdf . 

Plaatvundamendi alune pinnas peab olema rajatud mineraalsest täitematerjalist kandva loodusliku aluspinna peale. Kaevetööde tegemisel tuleb jälgida, et süvendi põhi ei oleks pinnase ja sadevett koondavaks kohaks, täitematerjal ei seguneks aja jooksul pinnaseerosiooni ja sade- ning pinnasevee erosiooni mõjul ümbritseva orgaanilise pinnasega.

Soojusisoleeritud plaatvundamendi konstruktsiooni tugevuse tagavad õigesti konstrueeritud raudbetoonplaat, betooni valik, betoneerimisprotsess ja pinnasetööde õige teostamine.

Nende tingimuste täitmisel on EPS 200 materjalist L plokk stabiilne ja efektiivne.