EST

EPS moodultest plaatvundament, esimene samm energiatõhusa hoone ehitamisel

Plaatvundament on madalvundamendi tüüp, kus betoon valatakse monoliitse plaadina ümbritsevast pinnasest kõrgemale või samal tasapinnal. Kahekümnenda sajandi kahekümnendatel aastatel hakati seda tüüpi vundamente ehitama USA-s. Uus tehnoloogia võeti kiirelt kasutusele Euroopas ning kuuekümnendateks oli välja töötatud külmakindlad plaatvundamendid. Plaatvundamendi kontseptsiooni aluseks on hoida vundament maapinnaga samal tasapinnal või ümbritsevast pinnasest kõrgemal. See hoiab potentsiaalseid niiskusega ja pinnasega seotud probleeme minimaalsena. Kõige tähtsam struktuurielement plaatvundamendi puhul on raudbetoonplaat ise. Vältimaks  külmumisega kaasnevaid pinnase vertikaalsete jõudude mõjumist otse vundamendi all, ehitatakse vundamendid tavaliselt sügavamale kui maksimaalne pinnase külmumissügavus. Seetõttu aga rajatakse vundament massiivsem  ja materjalikulukam  kui maja konstruktsioon seda tegelikult nõuab.  Pinnase külmumisega kaasnevat vertikaaljõudude mõju vundamendile on võimalik vältida soojusisoleeritud plaatvundamendi ehitamisega mida näiteks rangeid ehitusnorme järgivates  Skandinaaviamaades loetakse elumajade vundamentide ehitusstandardiks. Sellist vundamenti  on hea kasutada ka  suure koormusega  hoone puhul, mis rajatakse suhteliselt nõrgale pinnasel, kui tahetakse saavutada konstruktsiooni tugevus, soojapidavus, energiasäästlikus, keskkonnasõbralikus ja ratsionaalsus. Samuti ei sõltu plaatvundament hüdrogeoloogilistest tingimustest sama palju nagu külmumissügavusest sügavamale rajatud vundament. Külmakindlate plaatvundamentide puhul valatakse betoonplaat soojusisolatsioonmaterjalist vormi, mis isoleerib betoonplaadi õhust ja pinnasest.